CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 TênTác giảLoạiModified DateKích cở file 
Triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niênPhòng TC - HCQT 13/08/20213,28 MBTải về
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng"Phòng TC - HCQT 20/07/2021531,51 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 24/02/2021725,51 KBTải về
KH PHAT DONG PHONG TRAO THI DUA YEU NUOC NAM 2021Phòng TC - HCQT 22/01/2021534,25 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 22/01/202196,50 KBTải về
Nghị định 30 2020 NĐ-CP thay thế TT01Phòng TC - HCQT 25/06/2020853,50 KBTải về
Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 18/03/2020765,44 KBTải về
Kế hoạch ứng dụng CNTT Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 18/03/2020502,84 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra CCHC bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 17/02/2020377,63 KBTải về
Tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bệnh viện ĐKKV Hồng NgựPhòng TC - HCQT 12/02/2020386,04 KBTải về
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 12/02/2020365,54 KBTải về
Kế hoạch Bệnh viện theo dõi thi hành pháp luật năm 2020Phòng TC - HCQT 12/02/2020368,35 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 20/01/2020410,59 KBTải về
Thông tin tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2019  19/04/2019611,75 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  18/04/2019380,87 KBTải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019  18/04/2019382,74 KBTải về
KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  08/04/2019515,82 KBTải về
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  08/04/2019451,83 KBTải về
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  08/04/2019515,82 KBTải về
Kế hoạch nội chính và phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  18/03/2019362,05 KBTải về
Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  18/03/2019424,25 KBTải về
Kế hoạch tuyên truyền CCHC Bệnh viện năm 2019  18/03/2019524,56 KBTải về
Quyết định ban hành chỉ số CCHC bệnh viện  05/03/201944,00 KBTải về
Chỉ số đánh giá CCHC bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự  05/03/201950,53 KBTải về
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bệnh viện năm 2019  13/02/2019387,79 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2019  13/02/2019410,59 KBTải về
Chỉ thị số 30/CT-TTgPhòng TC - HCQT 14/11/2018377,75 KBTải về
Tin mới

Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích