Thông báo


Bảng điểm tra bệnh viện năm 2020


Thay đổi địa chỉ Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự


Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân


Thông tư số 51/2017-BYT hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ


Thông tư số 52/2017-BYT kê đơn ngoại trú


Thông tư số 23/2011-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế


Danh mục kỹ thuật bổ sung năm 2019


Kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện


Ban hành Hệ thống nhận dạng thương hiệu Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự


Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích